Just another WordPress site

กีฬาเทนนิส

โยคะกับ กีฬาเทนนิส

กีฬาเทนนิส ต้องการปฏิกิริยาตอบสนองแบบแมวที่มีแรงระเบิดสั้น ๆ โดยการเคลื่อนไหวสั้น ๆ เหล่านี้ไม่อนุญาตให้กล้ามเนื้อยืดยาวเต็มที่  เมื่อกล้ามเนื้อทำงานหนักกล้ามเนื้อจะตึงและอาจสูญเสียความยืดหยุ่นได้เว้นแต่จะได้รับการยืดอย่างเหมาะสม  o o o o o o o o o o o o o o การออกกำลังกายด้วยโยคะสามารถเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ การขาดการเคลื่อนไหวเนื่องจากความยืดหยุ่นทำให้ข้อต่อผูกมัด หากไม่มีความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อฉันคิดว่านักกีฬาสามารถเป็นนักโทษของร่างกายของเขาเองได้ o o o o o o o o o …