Just another WordPress site

ปาฏิหาริย์’ สำหรับ ผู้ที่เป็นภูมิแพ้

ปาฏิหาริย์’ สำหรับ ผู้ที่เป็นภูมิแพ้  มากกว่า 50 ล้านคนอเมริกันพบอาการโรคภูมิแพ้ตามโรคหืดและโรคภูมิแพ้มูลนิธิของอเมริกา และหากการดมและจามไม่ได้เลวร้ายพอสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ AAFA กล่าวว่าพวกเขาจะใช้จ่ายมากกว่า 18 พันล้านดอลลาร์ต่อปีเพื่อรักษาโรคเรื้อรัง โชคดีที่มีเครื่องมือหนึ่งอย่างในคลังแสงป้องกันภูมิแพ้ที่ไม่ต้องเสียเงินจำนวนมาก ผ้าคลุมที่นอน โรคนี้มีสาเหตุนึงมาจากพันธุกรรม ดังนั้นหากมีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคนี้ อาจส่งผลให้อาการรุนแรงขึ้น  และการแสดงอากาแพ้จะแสดงออกมาทางระบบอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ปัจจุบันโรคภูมิแพ้พบมากขึ้นทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยมีอุบัติการณ์ของโรคภูมิแพ้มากขึ้น 3-4 เท่า เมื่อเทียบกับเมื่อ10 ปีก่อน โดยพบโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ร้อยละ 23-30 โรคหืดร้อยละ 10-15 โรคผื่นผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ร้อยละ 15 และโรคแพ้อาหารร้อยละ 6    การพบโรคภูมิแพ้ของระบบการหายใจเพิ่มขึ้นในประเทศไทยก็เพราะวิถีของคนไทยเปลี่ยนไป …