Just another WordPress site

สิ่งมหัศจรรย์ที่ดิสนีย์กำลังทำเพื่อเด็กๆ ที่เป็น โรคภูมิแพ้

สิ่งมหัศจรรย์ที่ดิสนีย์กำลังทำเพื่อเด็กๆ ที่เป็น โรคภูมิแพ้  ตั้งแต่ถั่วลิสงบนเครื่องบินไปจนถึงด้วงท้องถิ่นที่น่าเบื่อ การพักร้อนอาจเป็นฝันร้ายทั้งหมดสำหรับครอบครัวที่มีประชากรประมาณ 15 ล้านคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อาหาร แต่ดิสนีย์ได้ร่วมมือกับผู้ผลิต EpiPen เพื่อสร้างที่หลบภัยที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นตั้งแต่ถั่วลิสงบนเครื่องบินไปจนถึงด้วงท้องถิ่นที่น่าเบื่อ การพักร้อนอาจเป็นฝันร้ายสำหรับครอบครัว (เช่นฉัน) ที่แพ้อาหารอย่างรุนแรง o o o o o o o o o o o o o o o o o …