Just another WordPress site

ยา ไอเวอร์เม็กติน รักษาโควิด-19

ยา ไอเวอร์เม็กติน รักษาโควิด-19 ได้หรือไม่ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อได้หักล้างข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโควิดคุณคงเคยได้ยินรายงานข่าวเกี่ยวกับผู้ที่รับประทานยาขนาดใหญ่ที่เรียกว่าไอเวอร์เม็กติน ซึ่งผลิตขึ้นสำหรับม้าและโคโดยหวังว่าจะป้องกันหรือรักษาโรคโควิด-19ivermectin เวอร์ชันนี้ซึ่งมีไว้เพื่อป้องกันโรคพยาธิหนอนหัวใจและปรสิตอื่นๆ ในสัตว์ไม่ปลอดภัยสำหรับมนุษย์ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Animal ivermectin ใช้รักษาเวิร์ม …