Just another WordPress site

HRT tsar .

Madelaine McTernan ได้รับการตั้งชื่อว่า HRT tsar ใหม่

ซาร์ใหม่บำบัดฮอร์โมนทดแทน (HRT) ได้รับการแต่งตั้งเพื่อช่วยจัดการกับปัญหาอุปทานในสหราชอาณาจักร HRT tsar Madelaine McTernan เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัววัคซีนโควิดทั่วประเทศ มีการขาดแคลนผลิตภัณฑ์ HRT บางอย่างที่ใช้โดยผู้หญิงประมาณล้านคนในสหราชอาณาจักรเพื่อรักษาอาการวัยหมดประจำเดือน กรมอนามัยและการดูแลสังคมกล่าวว่า Ms McTernan จะใช้ความรู้ของเธอจากการจัดหาวัคซีนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลน o o o o o o o o o o o o o o o …